Vision Group Members

Research Director

Email: stellayu @ icsi.berkeley.edu
Phone: (510) 666 - 2995
Room: 640

Faculty Researchers

 • Pieter Abbeel
 • Trevor Darrell
 • Alyosha Efros
 • Boqing Gong
 • Berenice Mettler
 • Bruno Olshausen
 • Karl Zipser

Staff Researchers

 • Frank Wang

Postdoctoral Researchers

 • Sascha Hornauer

Graduate Students​

 • Yubei Chen
 • Jyh-Jing Hwang
 • Tsung Wei Ke
 • Zhongqi Miao
 • Jianqiao Ni
 • Peter Xinlei Pan
 • Peter Zhihang Ren
 • Utkarsh Singhal
 • Jiayun Peter Wang
 • Baladitya Yellapragada
 • Lu Yu

Undergraduate Students

 • Pengyuan Chen
 • Wayne Li
 • Yifei Xing
 • Lucy Yang

Visiting Researchers

 • Runtao Liu
 • Arian Ranjbar

Affiliated Researchers

 • Matthias Demant
 • Alice Minxuan Duan
 • Daniel Yeh